Tilinpäätös 2005-2007

 

TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.2005 – 31.12.2007

TULOSLASKELMA 2005   2006 2007
Tuotot

Jäsenmaksut
Korot  
Ruokamaksut
Muut tuotot 

 

600,00
152,77
925,00

---------
1.677,77

 

30,00
155,50


---------
185,50 

 


160,57

26,00
---------
186,57

Kulut

Sukukokouskulut 
Muut kulut

 

1.513,09
 27,76
---------
1.540,85 

 


0,46
---------
0,46

 


62,59
---------
62,59

 

Tilikauden yli-/alijäämä + 136,92 + 185,04 + 123,98

TASE

Vastaavaa

Rahoitusomaisuus
512146
512138 
67011180/60815973 

 

54,65
7,09
10.781,18
  -----------
10.842,92 

 

84,34
7,09
10.936,53
----------
11.027,96

 

1.047,90
7,09
10.096,95
----------

 

Vastattavaa

Oma pääoma

 

10.842,92
---------- 
10.842,92

 

11.027,96
  ----------
11.027,96

 

11.151,94
----------

Liitetiedosto