Tilinpäätös 2008-2010

 

TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.2008 – 31.12.2010

TULOSLASKELMA 2008  2009 2010  
Tuotot

Jäsenmaksut
Korot  
Ruokamaksut
Muut tuotot 

 

660,00
320,57
1.077,00
15,00
-------------
2.072,57

 


354,97


-------------
354,97

 


118,21


-----------
118,21

Kulut

Sukukokouskulut 
Muut kulut

 

2.008,55
      40,67
---------------
 2.049,22       
0,40
---------------
         0,40

 

 

  
91,80
-----------
  91,80

Tilikauden yli-/alijäämä +    23,35 +   354,57 +  26,41

TASE

Vastaavaa

Rahoitusomaisuus
512146
60815973 

 


758,39
10.416,90
-------------
11.175,29

 


760,36
10.769,50
-------------
11.529,86

     


670,47
10.885,50
-------------
11.556,27

Vastattavaa

Oma pääoma

 

11.175,29
------------
11.175,29

 

11.529,86
------------
11.529,86

 

11.556,27
------------
11.556,27

Liitetiedosto