Tiedote 1/2011

JUHO ISO-AHOLAN (syntynyt 1808) SUKUYHDISTYKSEN

TIEDOTE 1/2011

SUKUKOKOUS

Edellinen sukukokous ja sukujuhla pidettiin 26.7.2008 Saarijärven Kalmarin Nahjuksella. Juhlaan osallistui 61 henkilöä.

Ennen sukujuhlan ja sukukokouksen alkua kokoonnuttiin Saarijärven kirkkopihalla kello 12.00 kunniakäynnille sukuyhdistyksen perustaja Vihtori Iso-Aholan (Mikkolanaho) ja hänen puolisonsa haudalle. Sukuyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Kalervo Iso-Ahola ja varapuheenjohtaja Raija Ahola laskivat kukkalaitteen haudalle.

Virallisten sukukokousasioiden käsittelyn jälkeen filosofian maisteri Raimo Viikki Mikkelistä piti juhlaesitelmän aiheesta: Sukututkimuksen kehityslinjat sekä Juho Iso-Aholan sukuhaara jättää Jyväskylän omistukset.

JOHTOKUNTA 2008 – 2010

Sukukokouksessa valittiin johtokunta seuraavaan, kolmen vuoden kuluttua (vuonna 2011) pidettävään sukukokoukseen saakka.

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri

Kalervo Iso-Ahola Raija Ahola Eeva-Liisa Reuter

Pellervonkatu 5 Sivulantie 5 Väinölänkatu 12

32700 Huittinen 43100 Saarijärvi 40420 Jyskä

050 5309670 014 421033 050 3083947

040 5815908

Rahastonhoitaja Johtokunnan jäsen Varajäsen

Jarmo Iso-Ahola Jukka Iso-Ahola Kari Iso-Ahola

Kangastie 19 Löytänänrannantie 231 Pärnämäentie 1

43270 Kalmari 43270 Kalmari 42100 Jämsä

040 5160126 0400 967731 0400 647432

Sukukokouksen 26.7.2008 valitsema johtokunnan varajäsen Antti Hänninen poistui keskuudestamme 7.10.2008. Antti Hänninen oli syntynyt 9.12.1928. Hän osallistui aktiivisesti johtokunnan kokoustyöskentelyyn.

TILINTARKASTAJAT

Varsinaiset Varalle

Outi Iso-Ahola Lasse Liimatainen

Leila Virta Tuomo Iso-Ahola

JÄSENMAKSU

Sukukokous vahvisti jäsenmaksuksi 10 euroa/kausi (2008-2010) 18 vuotta täyttäneeltä jäseneltä.

HALLINTO

Johtokunta on kokoontunut kolme (3) kertaa: 10.8.2010, 16.5.2011 sekä 15.6.2011.

SUKUYHDISTYKSEN KOTISIVUT

Sukuyhdistykselle on valmisteltu omat kotisivut, jotka löytyvät osoitteesta: http://suvut.genealogia.fi/isoahola Toivomme rakentavaa palautetta kotisivujen kehittämiseksi.

TALOUS

Sukuyhdistyksen johtokunta on käsitellyt vuosien 2008-2009 tilinpäätökset 10.8.2010 ja vuoden 2010 tilinpäätöksen 16.5.2011 ja allekirjoittanut taseet ja jättänyt tilinpäätökset tilintarkastajien tarkastettavaksi. Sukuyhdistyksen tuloslaskelmat ja taseet ajalta 1.1. 2008 – 31.12.2010 ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Liitetiedosto