Nahjuksella, Kalmarissa

Nahjuksella, Kalmarissa

19. sukukokous pidettiin Saarijärven Kalmarin Nahjuksella

lauantaina 26.7.2014

Ennen sukukokouksen alkua kokoonnuttiin Saarijärven kirkkopihalla kello 12.00 kunniakäynnille sukuyhdistyksen perustaja Vihtori Iso-Aholan (Mikkolanaho) ja hänen puolisonsa haudalle.

 

Sen jälkeen siirryttiin juhlapaikalle Kalmariin  Nahjukselle.

 

Tilaisuus aloitettiin ruokailulla noin kello 13.00. Ennen sukukokouksen alkua otettiin yhteiskuvia tilaisuuteen osallistuneista. Sen jälkeen jatkettiin sukukokouksella, jossa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen edellyttämät asiat.

 

Sukukokouksen jälkeen pidettiin kahvi- ja keskustelutauko ja tilaisuutta jatkettiin Jukka Iso-Aholan mielenkiintoisella esityksellä Juho Iso-Aholan (s.1808) lapsista ja heidän elämänvaiheistaan.

 

 

                                               

       Ennen sukukokouksen alkua pidettiin hiljainen hetki musiikkia kuunnellen ja kynttilä sytyttäen niiden muistoksi, jotka olivat poisnukkuneet edellisen sukukokouksen jälkeen. Hiljaisen hetken jälkeen tilaisuuden avaaja Kalervo Iso-Ahola onnitteli sukuumme syntyneitä uusia lapsia, heidän vanhempiaan ja isovanhempiaan.

        

Sukukokouksessa käsiteltiin seuraavat sääntöjen edellyttämät asiat

1.  Valittiin tämän sukukokouksen puheenjohtajaksi Kalervo Iso-Ahola.

2.  Valittiin  tämän sukukokouksen sihteeriksi Riikka Iso-Ahola.

3.  Valittiin  pöytäkirjantarkastajiksi Juho Iso-Ahola ja Jarmo Iso-Ahola.

4.  Käsiteltiin johtokunnan kertomus sukuyhdistyksen toiminnasta ajalta 2011-2013. Toimintakertomus löytyy kohdasta ”Vuosikertomukset”

5.  Käsiteltiin ja hyväksyttiin sukuyhdistyksen tilit ajalta 1.1.2011 – 31.12.2013 sekä kuultiin toiminnantarkastajien lausunto. Tuloslaskelma ja tase löytyvät kohdasta ” Vuosikertomukset”.

6.  Vahvistettiin kuluneen toimintakauden tilinpäätös  ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnan jäsenille ja varajäsenille sekä rahastonhoitajalle.

7.  Valittiin seuraavaan sukukokouksen saakka vuosille 2014 – 2017 johtokuntaan edelleen varsinaisiksi jäseniksi Kalervo Iso-Ahola, Raija Ahola, Jukka Iso-Ahola, Jarmo Iso-Ahola ja Eeva-Liisa Reuter sekä varajäseniksi Riikka Iso-Ahola, Hilkka Sysimäki ja Virpi Lönnblad. Näin kaikista Juho Iso-Aholan ( s. 1808) sukuhaaroista on edustus johtokunnassa. Varajäsenet osallistuvat tasavertaisesti johtokunnan kokouksiin.

8.  Valittiin sukuyhdistyksen toiminnantarkastajiksi vuodelle 2014-2016 edelleen Lasse Liimatainen ja Jouko Rikkinen sekä varalle Leila Virta.

9.  Vahvistettiin jäsenmaksuksi toimintakaudelle 2014 – 2016 10 euroa/kausi 18 vuotta täyttäneeltä jäseneltä.

10. Hyväksyttiin sukuyhdistyksen johtokunnan valmistelema sukuyhdistyksen sääntöjen muutos. Uudet hyväksytyt säännöt löytyvät kohdasta ”Säännöt”.

11. Koska ei ollut muita käsiteltäviä asioita, niin puheenjohtaja päätti sukukokouksen kello 15.15.

--------

 

     26.7.2008 pidetyssä juhlakokouksessa filosofian maisteri Raimo Viikki Mikkelistä piti mielenkiintoisen  juhlaesitelmän sukututkimuksen kehityslinjoista sekä Juho Iso-Aholan sukuhaarasta.