Nahjuksella Kalmarissa

Nahjuksella Kalmarissa

Ennen sukukokousta käytiin Saarijärven kirkkomaalla laskemassa kukat sukuyhdistyksen perustajan Vihtori Iso-Aholan (Mikkolanaho) ja hänen puolisonsa  haudalle.

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2, Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilikausittain vuosien 2017 - 2021 tilintäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä hyväksytään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimikaudeksi 2022 - 2024

8. Päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi 2022 - 2024

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Päätetään sukukokous

Sukukokouksen pöytäkirjat ovat kohdassa pöytäkirjat vuodesta 1931 alkaen.

Sukukokouksen jälkeen uusi puheenjohtaja Jouko Rikkinen esitelmöi mielenkiintoisesti kasvistoista ja niiden levinneisyydestä niin Juho Iso-Aholan mailla kuin muuallakin Suomessa.