Jäsenmaksu 2022 - 2024

Jäsenmaksua vuosilta 2020-2022 ei peritä, koska koronan takia ei ole voitu pitää säännöllistä sukukokousta vuonna 2020.

Sukukokous hyväksyi 30.7.2022  korotetun jäsenmaksun vuosille 2022-2024  30 euroa/18 vuotta täyttänyt jäsen.

Maksa jäsenmaksu ystävällisesti sukuyhdistyksen tilille FI61 5438 7550 0121 46 .